Mjedisi

Kërkojmë më pak nga ambjenti dhe japim më shumë nga vetja.

Ndërtimi i qëndrueshëm është një nga pikat tona më të rëndësishme të zhvillimit. Kjo përfshin përdorimin e materialeve të ndërtimit të cilat nuk e dëmtojnë mjedisin, efiçencën e energjisë në ndërtesa dhe mirëmenaxhimin e tyre. 

 

 

Mbrojmë ndërtesën nga erërat e forta nëpërmjet puthitjes së mirë të dritareve me murin, por edhe ajrosim ndërtesën nëpërmjet sistemeve të ajrimit e ventilimit.

 

 

Kujdesi ynë fillon që në projektim. Mendojmë për një diellëzim sa më optimal të apartamentit. Termoizolojmë objektin me materialet më cilësore, për një ambjent të freskët në verë e të ngrohtë në dimër. Mbrojmë ndërtesën nga zjarri nëpërmjet sistemit MKZ që aplikojmë në ndërtimet tona.

 

 

Hidroizolojmë ndërtesat nga ujërat e nëntokës dhe shirat, por edhe shfrytëzojmë ujin për vaditjen e tokës, në mënyrë që objektet tona të kenë gjithmonë hapësira të gjelbërta përreth.

 

 

Mbrojmë ndërtesën nga lëvizjet tektonike të tokës dhe erozioni, por i rikthejmë të gjelbërtën asaj. Krijimi i mikrofermave me fruta dhe perime pranë komplekseve të banimit ka qenë një utopi që tashmë e kemi kthyer në realitet.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al

Okazion!